Lichtvervuiling 


Wat is lichtvervuiling?
Kunstlicht in de nacht kan ongezond, isolerend, hinderlijk, onveilig en verspillend zijn. Ongezond voor mens en  dier, maar ook hele ecosystemen. Isolerend omdat lichtgloed ons het uitzicht op iets dat buiten onszelf bestaat ontneemt, namelijk de sterren. Hinderlijk omdat kunstlicht ons kan verblinden en uit de slaap kan houden. Onveiligheid ontstaat door ongebalanceerde verlichting waardoor je overzicht verliest. (en meestal niet door te weinig licht). Verspillend omdat kunstlicht vaak schijnt waar en wanneer het niet nodig. 

Door de groeiende lichtvervuiling zullen 8 op de 10 kinderen die nu opgroeien in Europa en de V.S. (je weet wel, met al die sterren in hun vlag) nooit in hun leven de Melkweg zien. 

Zie hier een kaart van de wereldwijde lichtvervuiling.

Meer weten over lichtvervuiling in Nederland? Bekijk deze aflevering van de Buitendienst (20min)


Of deze documtaire die Jeroen Disch in 2002 maakte over lichtvervuiling.Voor uitgebreidere informatie over lichthinder en duisternisbescherming in Nederland, en als u zelf actie wil ondernemen: platformlichthinder.nl

Hoe kunstlicht het ritme van mens en natuur verwart en ongezond is.
Alle levende wezens zijn verbonden met het ritme van onze planeet. Van menstruatie cycli, de bloei in de lente en de bladerval in de herfst, de jaarlijkse vogeltrek en het ritme van dag en nacht.

Ieder wezen heeft een biologische klok, en deze wordt continu gesynchroniseert met licht. Of dit licht nu van de zon of van een lamp komt, maakt niet uit, en daardoor kan kunstlicht of smartphhone scherm de chronobiologie in war schoppen en direct van invloed zijn op onze gezondheid. Buiten het dag-nacht ritme van de planeet leven is direct verbonden met stress, depresie en zelfs vormen van kanker. 

Chronobioloog Bert van de Horst legt het uit:Als je dieper in deze materie wil duiken bezoek chronobiology.com

Maar ook voor de natuur is kunstlicht een probleem. Van trekvogels tot vleermuizen, en van bomen tot vissen, kunstlicht versnippert habitats, desoriënteerd navigatie en vewarte biorimtes. Leer hier meer over wat de impact van lichtvervuiling is op zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, insecten en planten. Een andere goede bron is dit artikel in Nature (16 jan 2018) over hoe de wetenschap nu in beeld begint te krijgen wat de schade van licht of divese ecosystemen is. 

Duisternisbescherming


Wat is duisternisbescherming?
Duisternis is een kwaliteit van onze omgeving net zoals rust, natuur en een mooi uitzicht op de sterrenhemel. In toenemende mate wordt deze kwaliteit herkend en erkend. Plekken waar het donker is willen dit graag zou houden, terwijl andere plekken de duisternis terug willen. 

De International Dark Sky Association
Deze Dark Sky Association spant zich wereld wijd in voor duisternis en de bescherming van het uitzicht op de sterren. Door bijvoorbeeld een programma van Dark Sky Parken. Nederland kent er inmiddels ook twee: de Boschplaat en het Lauwersmeer —darkskypark.nl.

Nacht van de Nacht
Jaarlijks wordt tijdens de Nacht van de Nacht op verschillende plekken in het land het licht uitgedaan om bewustzijn te creeeren rond lichtvervuiling en de kwaliteiten van duisternis. 
Nachtvandenacht.nl

Slimme openbare verlichting
Om de duisternis te beschermen en de natuur te ontzien kan openbare verlichting ander ontworpen worden. Op waddeneiland Texel en Ameland hebben ze dit gedaan. Beleid en regelgeving tegen lichtvervuiling en voor duisternisbescherming

Richtlijn Licht op Natuur, Den Haag 2017
Over hoe ecologische overwegingen meegenomen kunnen worden in de openbare verlichting.

Handboek Licht/Donker, Interprovinciaal overleg 2010
Beleid en uitvoeringsinstrumenten voor provinvies

Licht op duisternis, Adviescommisie milieu 2009 Provinciale inventarisatie donkerte

De International Dark Sky Association heeft uitgebreide informatie over hoe particulieren, ondernemers en overheden hun buitenverlichting kunnen verbeteren. 

Vanaf 2019 is in Frankrijk uitgebreide wetgeving in werking getreden tegen lichtvervuiling en ter bescherming van duisternis.

Hulp bij lichtvervuiling en duisternis in kaart brengen. Neem contact op met Sotto le Stelle